Wyszukaj interesujące Cię informacje.

 

Tel.   (41) 381 60 24
Fax.  (41) 381 60 05 wew. 20

 

Sieńsko

Sieńsko jest najbardziej wysuniętą na północny-wschód miejscowością gminy Słupia

i sąsiaduje z gminą Nagłowice.

 W 1376r. właścicielem Sieńska był Borek herbu Wąż z sąsiedniego Trzcińca.

W wieku XV i XVI Sieńsko zwane Zieńskiem, a dziedzicami oprócz Borków byli Kościeniowie z Sędziszowa herbu Jastrzębiec.

           W 1621r. wieś przechodzi do Rawiczów Dembińskich, następnie kupują go Białobrzescy herbu Abdank. W XVIII wieku byli tu Przerębscy, krótko Trembeccy, wreszcie Goczałkowscy, herbu Poraj, którzy nabyli Sieńsko  w końcu XVIII wieku. Pierwszym dziedzicem z tego rodu był Stanisław, deputowany do Trybunału Koronnego w 1780r. i burgrabia zamku krakowskiego. W 1828r. Sieńsko dziedziczą dwaj bracia Goczałkowscy: Józef i Franciszek Xawery. Służyli oni w wojsku austriackim, potem polskim. Brali też udział

w powstaniu listopadowym. I w związku z tym musieli wyemigrować, a majątek uległ konfiskacie.

  W 1832r. Sieńsko zostało zakupione przez Aleksandra Laskowskiego, również oficera i uczestnika powstania listopadowego. Jego wnukiem był poeta, Kazimierz Laskowski, piszący pod pseudonimem EL, autor m.in. „ Z chłopskiej piersi”, „Satyr politycznych”, „Pogrzebu” czy „Z rapsodów wolności”. Poeta prawdopodobnie bywał

w Sieńsku, a na pewno w folwarku Podgaje, który był wówczas połączony z Sieńskiem (oddzielony w 1881r.)

    Ostatnimi właścicielami Sieńska byli Biernaccy. Dwór w Sieńsku istniał do lat sześćdziesiątych XX wieku, będąc siedzibą szkoły podstawowej.

  Wśród mieszkańców wsi krąży legenda, że we dworze nocował sam Tadeusz Kościuszko, zmierzając w kierunku Szczekocin. Obecna szkoła, która powstała w 1968r. dzięki dużemu zaangażowaniu mieszkańców wsi, nosi imię Naczelnika.

   Tuż za szkołą znajduje się park, wpisany do rejestru zabytków.

Sieńsko zamieszkuje 448 osób w 154 domach.

 

Sołtys: Marian Rola

Radna: Anna Łukasik

 

 

 

 


CYRK W ,,BAJKOWYM PRZEDSZKOLU" W SIEŃSKU

 

Dnia 12 XI 2013 r. nasi podopieczni po raz pierwszy mieli okazję oglądać występy cyrkowe we własnym przedszkolu. Swój program artystyczny zaprezentował dzieciom, rodzicom i nauczycielom cyrk objazdowy rodem z Ukrainy.

Wiele osób nigdy wcześniej nie uczestniczyło w takich występach. Wielkie wrażenie na wszystkich zrobił magik, który swoimi trikami sprawił, że dzieci śledziły jego poczynania z zapartym tchem. Dodatkową atrakcją były popisy pieska, który wystąpił w towarzystwie Pani asystentki. Śmiech wywoływały oczywiście występy klauna. Jego żonglerskie popisy uatrakcyjniły występ. Jednak ,,gwoździem programu” okazał się wąż. Nie dość że swoim widokiem podniósł adrenalinę, to na dodatek wszyscy mogli go pogłaskać. 

Niezapomnianą atrakcją był również fakt, że uczniowie mogli brać udział w występach artystów, próbując swoich sił kręcąc talerzami, żonglując chustkami lub współpracując z magikiem i asystentką. Na pamiątkę można było zakupić drobne rekwizyty potrzebne ,,małemu magikowi”.

Występy z pewnością długo pozostaną w pamięci wszystkich, którzy mieli okazję je podziwiać.   


SPRAWOZDANIE Z PRACY RADNEGO, SOŁTYSA I RADY SOŁECKIEJ W ROKU 2013

 

Zebrania wiejskie -2

 

 • Gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Podział funduszu sołeckiego

 

Zebrania Rady Sołeckiej – 4

 • Opiniowanie podań mieszkańców
 • Sprawy różne

 

PRACE WYKONANE NA TERENIE WSI SIEŃSKO

 

GMINA

 • Równanie dróg gminnych i lokalnych (szlaka sprowadzona zimą)

 

Szlaka przeznaczona została na drogi:

 

p. Kanar - 2 samochody

p. Popłoński - Miśtal (częściowy udział osoby prywatnej p. Danuty Miśtal)

p. Rojek - 4 samochody

p. Dobrski - 4 samochody

p. Grela -1 samochód

Łącznik Sieńsko- Rożnica – 4 samochody

Transport wykonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupi.

 

Na drogę Grzybowski - Fedorowiat przywieziono 7 samochodów kamienia kolejowego (udział osoby prywatnej - radny Marian Machnik/ transport Zakład Gospodarki Komunalnej w Słupi)

 

 • Położenie warstwy asfaltowej 220 m.b. na drodze gminnej :p. Gondarczyk – rzeczka
 • Wycinanie drzew i krzewów za pracownią szkoły
 • Równanie terenu wokół świetlicy wiejskiej (remiza)

 

FUNDUSZ SOŁECKI

 

 • Zakup 24 ton kamienia z funduszu sołeckiego na remont dróg do p. Stępnia i do mieszkańców nad stawem

 

POWIAT

 

 • Wykonanie 220 m.b. rowu wzdłuż drogi powiatowej T 203
 • Wykonanie nawierzchni 2 166 m.b. na drodze powiatowej T 202 Rożnica -Sieńsko wraz z rowami oraz usunięcie przydrożnych drzew. Dofinansowanie do w/w drogi -50 tyś. z budżetu gminy.

 

PRACE WYKONANE PRZEZ MIESZKAŃCÓW WSI SIEŃSKO

 

 • Ogrodzenie terenu wokół świetlicy wiejskiej (remiza)
 • Wycinanie drzew przy linii elektrycznej w kamieńcu
 • Sadzenie drzew i krzewów na placu zabaw, na terenie szkoły, przy sklepie, na skwerze przy posesji p. Glińskiego, świetlicy wiejskiej (remiza)
 • Sprzątanie terenu i koszenie: na placach zabaw, przystankach, przy kapliczce, teren szkoły, teren świetlicy wiejskiej (remiza)

 

FUNDUSZ SOŁECKI 2013

 

 • Zakup i montaż ogrodzenie przy świetlicy wiejskiej
 • Zakup namiotu dla Koła Gospodyń Wiejskich
 • Zakup kosy spalinowej
 • Zakup i montaż rynien do świetlicy wiejskiej
 • Zakup parapetów okiennych
 • Zakup barierek przy schodach do świetlicy wiejskiej
 • Zakup 24 ton kamienia

 

      Na terenie wsi Sieńsko aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich oraz Związek Emerytów i Rencistów, którzy swoją działalnością promują naszą miejscowość.

   W 2013r. Urząd Gminy sprzedał działkę „kamieniec” znajdującą się na terenie wsi Sieńsko.

    W pracach prowadzonych w miejscowości Sieńsko uczestniczyli członkowie Rady Sołeckiej, strażacy OSP oraz chętni mieszkańcy wsi, za co serdecznie dziękujemy .

 

   Sołtys :                                                                                              Radny:

 

Marian Rola                                                                               Marian Machnik


Informacja Rdnego Sołtysa za 2011, 2012 r

 

KADENCJA RADY SOŁECKIEJ W S1EŃSKU 2010 - 2014r,

SKŁAD RADY SOŁECKIEJ :

Jąderko Czesław

Kot Krzysztof

Machnik Marian - Radny

Rola Marian - Sołtys

Trela Barbara

 

DZIAŁANIA W ROKU 2011:

Zebrania wiejskie - 3  

Zebrania Rady Sołeckiej - 9

Szkolenie odnośnie odszkodowań powypadkowych – 1

 

FUNDUSZE UNII EUROPEJSKIEJ :

(wyposażenie świetlicy wiejskiej)

Otrzymano z Unii Europejskiej w ramach projektu Mały Projekt - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 pieniądze na zakup: okien, drzwi do Świetlicy Wiejskiej, (montaż),

-Otrzymano krzesła + 2 komputery,

URZĄD GMINY I ZAKŁAD KOMUNALNY :

-Wykonanie drogi asfaltowej (gminnej) na odcinku :

Antoszewski R, - Antoszewski K,

-Drogi dojazdowe ; równanie dróg, uzupełnianie nierówności kamieniem, szlaką.

-Wymiana przystanku autobusowego oraz ułożenie kostki brukowej na przystanku.

WYKONANE PRACE PRZEZ MIESZKAŃCÓW WSI :

-Uporządkowanie lasu, usunięcie wiatrołomów. Pieniądze pozyskane z zakupu drewna przekazano OSP jako wkład własny do projektu PROW,

-Udrożnienie kanalizacji przy szkole,

-Dostosowanie pomieszczenia w części nowej szkoły z przeznaczeniem na kuchnię dla Koła Gospodyń Wiejskich,

-Porządkowanie wokół szkoły; koszenie, usuwanie śmieci, wycinka krzewów, Porządkowanie wokół kaplicy wiejskiej, czyszczenie dachu, rynien, koszenie. -Strażacy z OPS wykonali montaż okien i drzwi oraz remont wewnętrzny remizy- świetlicy.

Wartość robót społecznych wykonanych przez mieszkańców, OSP i KGW wynosi ok. 3,5 tys, zł.

DZIAŁANIA W ROKU 2012:

-Zebrania wiejskie -1

-Zebrania Rady Sołeckiej - 7

UNIA EUROPEJSKA :

-Otrzymano na wyposażenie świetlicy wiejskiej; stoły, krzesła, szafy, i wieże grającą - Projekt Odnowa Wsi PROW 2007-2013,

-Powstanie placu zabaw. Projekt Odnowa Wsi PROW 2007-2013,

 

URZĄD GMINY I ZAKŁAD KOMUNALNY

-Wykonanie drogi asfaltowej (gminnej) za górą, łopata.

-Wykonanie drogi tłuczniowej (gminny) p. Adamus-p, Musiał

-Drogi dojazdowe ; równanie dróg, uzupełnianie nierówności kamieniem i

szlaką,

-Zamontowanie szamba przy świetlicy wiejskiej,

-Pomoc przy urządzaniu przedszkola.

FUNDUSZ SOŁECKI

Z funduszu zakupiono :

-Ogrodzenie przy placu zabaw,

-Akcesoria kuchenne (wyposażenie) dla KGW

- Szambo do świetlicy wiejskiej.

WYKONANE PRACE PRZEZ MIESZKAŃCÓW WSI :

- Przygotowanie terenu pod plac zabaw oraz wykonanie ogrodzenia,

Remont chodnika przy sali gimnastycznej (dojście do przedszkola),

-Sprzątanie szkoły i budynku gospodarczego w wewnątrz, czyszczenie dachu i rynien.

-Praca porządkowe na terenie placu szkoły; koszenie trawy, podcinanie gałęzi, wycinanie krzewów, inne prace porządkowe,

-Prace wokół kaplicy wiejskiej.

-Sadzenia drzew i krzewów ozdobnych przy placu zabaw oraz krzewów ozdobnych na terenie szkoły,

-Powstanie „Bajkowego Przedszkola", gdzie zostały zatrudnione 3 osoby, pomoc mieszkańców wsi przy urządzaniu przedszkola wewnątrz i na zewnątrz,

Wartość prac wykonanych społecznie wynosi około 4500 zł.

KGW przygotowało gminną uroczystość z okazji 8 marca w dn. 10,03.2012, trzy wiejskie zabawy („ostatki", Andrzejki, Sylwester), oraz spotkanie opłatkowe,

W dniu 19.12.2011r. KGW uczestniczyło w spotkaniu integracyjno- promocyjnym pod nazwą „Smaczna Jędrzejowska Ryba" w Tokarni i zajęły 1 miejsce,

W dniu 17,06,2012r, KGW uczestniczyło w finalne regionalnego konkursu „Nasza Kulinaria" wystawiające potrawę z gęsi zdobywając wyróżnienie,

W budynku szkolnym cyklicznie spotykają się emeryci i renciści w urządzonym przez siebie pomieszczeniu.

Ponadto OSP brało udział w ;

- akcji ratowniczej w 2012r, podczas katastrofy kolejowej pod Szczekocinami,

- akcji ratowniczej w 2011r. podczas powodzi w Sandomierzu,

- akcji usuwania skutków klęski żywiołowej w lipcu 2012r, na terenie powiatu jędrzejowskiego.

Rada Sołecka oraz mieszkańcy Sieńska dziękują p. Wójtowi i Pracownikom Gminy za okazaną pomoc w 2011 i 2012 roku.


RADNY: Machnik Marian                                            SOŁTYS:  Rola Marian

 


Otwarcie "Bajkowego Przedszkola" w Sieńsku

 

We wrześniu 2012 r. za sprawą Fundacji na Rzecz Wspierania Rodziny oraz Dzieci i Młodzieży „Fundacji z Uśmiechem” z Kielc oraz ogromnemu zaangażowaniu władz Gminy Słupia Jędrzejowska i Przewodniczącego Rady Gminy Słupia Pana Mariana Machnika, powstało „Bajkowe Przedszkole” w Sieńsku w ramach projektu POKL Nowe Oddziały przedszkoli z uśmiechem współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS .W dniu 26 października 2012 r. o godzinie 10.00 odbyło się oficjalne otwarcie ,,Bajkowego Przedszkola" w Sieńsku. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Pani Wioletta Zdeb - Prezes Fundacji, Pan Krzysztof Nowak - Wójt Gminy Słupia i Pan Marian Machnik - Przewodniczący Rady Gminy, a poświęcił obiekt ks. proboszcz Parafii Trzciniec Leszek Sobczyk.
Obecnością swą zaszczycili nas :
Zarząd ,,Fundacji z Uśmiechem" Pani Wioletta Zdeb – Prezes Fundacji, Pani Elżbieta Gołdyn – Wiceprezes Fundacji
Pan Krzysztof Nowak - Wójt Gminy Słupia
Pan Piotr Kozieł - Z-ca Wójta Gminy
Pani Elżbieta Wrona - Sekretarz Gminy
Pani Teresa Rak - Skarbnik Gminy

Pan Marian Machnik - Przewodniczący Rady Gminy Słupia

Pani Barbara Kornobis - Kierownik Biura Obsługi Szkół
Pani Anna Wiekiera - dyrektor Szkoły Podstawowej w Obiechowie
Pan Marian Rola - sołtys wsi Sieńsko
przedstawiciele OSP Sieńsko
przedstawicielki KGW Sieńsko
oraz rodzice, dziadkowie i rodziny dzieci.


Przybyli goście chętnie zabierali głos, serdecznie dziękując wszystkim zaangażowanym w tworzenie tej placówki. Dzieci otrzymały mnóstwo upominków. Wszyscy obecni na tej uroczystości jednogłośnie i zgodnie wyrazili potrzebę funkcjonowania nowopowstałego przedszkola i nie kryli radości.
Przy tej okazji dzieci zaprezentowały swoje talenty jak również niezwykle wspaniały i radosny program artystyczny przygotowany przez Panie Wiolettę Okrzeja, Edytę Kunicką i Magdalenę Brzezińską.
Rodzice chętnie i z pełnym oddaniem współpracowali podczas organizacji całej imprezy (dekoracja sali, prezenty dla dzieci) oraz uczestniczyli w przygotowaniu słodkiego poczęstunku.
Uroczystość przebiegła zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. Zaproszeni goście, którzy z różnych przyczyn nie mogli wziąć udziału w otwarciu przedszkola, nie zpomnieli o najmłodszych uczestnikach, przekazując im życzenia oraz prezenty.

,,Bajkowe Przedszkole" ma służyć mieszkańcom Gminy Słupia Jędrzejowska i zapraszamy do niego wszystkie dzieci w wieku od 3 do 5 lat.


Andrzejki     Andrzejki to stara tradycja ludowa przekazywana z pokolenia na pokolenie. To wieczór wróżb odprawianych w wigilię św. Andrzeja, czyli noc z 29 na 30 listopada. Według dawnych wierzeń ta noc miała magiczną moc, uchylającą wrota do nieznanej przyszłości.

      W zaczarowany świat magii i wróżb przeniosły się także dzieci z ,,Bajkowego Przedszkola” w Sieńsku . Andrzejki odbyły się w piątek, 30 listopada w trakcie zajęć przedszkolnych. Na uroczystość przybyli  także rodzice.
 

    Andrzejkową zabawę rozpoczął wspólny taniec oraz krótka pogadanka zapoznająca najmłodszych ze zwyczajami i tradycjami andrzejkowymi.


     Dzieci miały okazję nie tylko poznać, na czym polega staropolski zwyczaj andrzejkowy, ale przede wszystkim przy pomocy rekwizytów mogły przepowiedzieć swoją przyszłość. Wróżono lejąc wosk, wrzucając grosik do miski z wodą, losując karteczki z nazwami zawodów, ustawiając buciki, oraz losując kubki z ukrytymi przedmiotami określającymi przyszłe życie.

     Na zakończenie przedszkolaki zaprezentowały taniec na gazecie. Zarówno dzieci jak i dorośli bawili się znakomicie. Nie zabrakło pamiątkowego zdjęcia z naszą ,,dobrą wróżką” – Panią opiekunką - Edytą Kunicką.

     Po tej wspaniałej zabawie, na wszystkich uczestników czekał słodki poczęstunek .

     Andrzejkowe wróżby okazały się pomyślne, a zabawy dostarczyły wszystkim uczestnikom wielu niezwykłych przeżyć i emocji. Wszyscy jednogłośnie stwierdzili, że był to bardzo mile spędzony czas.

 


Mikołajki

      Dzień Świętego Mikołaja jest dniem pełnym radości dla wszystkich dzieci, które niecierpliwie czekają na niego z bijącym sercem i rumianymi policzkami.

      Dnia 6 grudnia wszystkie dzieci z ,,Bajkowego Przedszkola” w Sieńsku, z utęsknieniem czekały na tego niezwykłego gościa. Wcześniej, wspólnie z Panią wychowawczynią – Wioletą Okrzeją, przedszkolaki napisały list do Świętego Mikołaja zapraszając go serdecznie. To właśnie dla niego nauczyły się wierszyków oraz piosenek.

    Na znak jedności ze Świętym Mikołajem przedszkolaki założyły mikołajkowe czapki zakupione wcześniej przez rodziców.

    Wizyta Mikołaja była niezwykłym wydarzeniem. Gość specjalny obdarował wszystkie dzieci prezentami, a Panie słodkimi rózgami. Miał tylko jedną prośbę, aby dzieci były grzeczne przez cały rok. W tym szczególnym dniu nie mogło zabraknąć wierszyków, śpiewu piosenek... oraz słynnego pytania: ,,Czy byliście grzeczni w tym roku?”.

    Na spotkanie z Mikołajem przybyli rodzice, którzy uwieczniali te magiczne chwile robiąc zdjęcia. Miłym gestem ze strony rodziców było wręczenie słodkich upominków paniom , które opiekują się przedszkolakami – bo przecież były bardzo grzeczne. „ Bajkowe Przedszkole „ odwiedziła Pani Edyta Kunicka, której rodzice podziękowali za trzy miesiące pracy z ich pociechami, wręczając słodkości oraz kwiaty.

    Dzień przeminął w świątecznej, ciepłej atmosferze, a buzie przedszkolaków były uśmiechnięte jak nigdy dotąd. To były niezapomniane chwile , które na długo pozostaną w pamięci.

 


Jasełka

   Dnia 21.12.2012 roku o godzinie 13:00 w ,,Bajkowym Przedszkolu” w Sieńsku odbyło się spotkanie wigilijne.
    Obecnością swą zaszczycili nas: zarząd ,,Fundacji z Uśmiechem" Pani Wioletta Zdeb – Prezes Fundacji, Pani Elżbieta Gołdyn – Wiceprezes Fundacji, ks. proboszcz Parafii Trzciniec -  Leszek Sobczyk, Pan Piotr Kozieł - Z-ca Wójta Gminy, Pan Marian Machnik - Przewodniczący Rady Gminy Słupia oraz rodzice i dziadkowie.

   Kilka dni przed Wigilią, dzieci zostały zapoznane z symboliką świąt oraz zwyczajami takimi jak – strojenie choinki, obdarowywanie prezentami, łamanie się opłatkiem, składanie życzeń, spożywanie wigilijnej kolacji, śpiewanie kolęd. Podczas zajęć przedszkolaki wykonywały ozdoby choinkowe, kartki i stroiki świąteczne dla gości oraz do przedszkola.        Nie zapomniano również o przygotowaniu odpowiedniej scenerii do występów.

     W przedszkolu zrobiło się iście niebiańsko, pojawiło się - rozgwieżdżone niebo, stajenka betlejemska z figurkami zwierząt. W dniu Wigilii dzieci z pomocą Pań przygotowywały świąteczne kluseczki z makiem, które po ugotowaniu zostały podane jako jedno z dań.

    Dzieci przedstawiły program artystyczny. Przebrane przedszkolaki wcieliły się m.in. w rolę Maryi, Józefa, Pasterzy, Trzech Króli, oraz Aniołków, recytowały wiersze i śpiewały kolędy. Następnie przybyli goście wręczyli dzieciom słodkie upominki. Ksiądz proboszcz natomiast podarował kalendarz oraz figurki Dzieciątka Jezus leżącego w żłóbku. Wreszcie nadszedł moment łamania się opłatkiem, a co za tym idzie - składania życzeń. Następnie wszyscy usiedli przy wigilijnym stole, rozmawiali, czynili sobie grzeczności, czuli się jak jedna wielka rodzina.

  Potwierdziło się , iż grudzień w przedszkolu ma wymiar nieco inny, niż pozostałe miesiące roku. Tematyka poruszana na zajęciach, związana ze Świętami Bożego Narodzenia powoduje, że wszyscy czujemy się jakoś dziwnie tajemniczo i bajecznie, a jednocześnie jesteśmy lepsi, wrażliwsi, no i chyba szczęśliwsi, niż zwykle.

Życzymy Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego 2013 Roku.
 


Dzień Babci i Dziadka / Bal Karnawałowy

    W środę 6 lutego 2013r. w ,,Bajkowym Przedszkolu” w Sieńsku miały miejsce dwie uroczystości. Spotkanie rozpoczęła uroczystość z okazji Święta Babci i Dziadka. Natomiast drugą część stanowił bal karnawałowy.

    Rodzice oraz Panie pracujące w przedszkolu dołożyły wszelkich starań, by tego dnia sale przedszkolne  za sprawą wyjątkowych dekoracji w postaci balonów, serpentyn oraz różnorodnych kolorowych ozdób wyglądały zjawiskowo oraz wprowadzały dzieci w wesoły nastrój zachęcający do wspólnej zabawy.

Babcia i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu każdego dziecka, dlatego w tym szczególnym dniu dzieci również pamiętały o swoich Babciach i Dziadkach, i wspólnie ze swoimi paniami przygotowały dla nich przedstawienie. Przybyli licznie goście zasiedli przy przygotowanych dla nich stołach i z niecierpliwością czekali na rozpoczęcie występu swoich wnucząt. Na początku uroczystości Pani wychowawczyni – Renata Czajkowska powitała gości oraz wygłosiła krótkie przemówienie. Składała w imieniu pracowników, dzieci i rodziców życzenia honorowym gościom.

    Na twarzach dzieci widać było ogromną radość. Jak najpiękniej potrafiły dziękowały swoim Babciom i Dziadkom za miłość. Dzieci wyrecytowały wiele pięknych wierszy i zaśpiewały piosenki o miłości, o wdzięczności za to, że zawsze mają dla nich czas. Wszyscy z dumą patrzyli na swoje wnuczęta, które włożyły wiele wysiłku w to, aby jak najlepiej wyrazić swoją miłość i szacunek. Na koniec dzieci odśpiewały dziadkom „Sto lat” i wręczyły wcześniej wykonane upominki. Dzieci podczas zajęć własnoręcznie przygotowały dla nich: laurki, igielniki, medale. Gościom towarzyszyły radość, uśmiech oraz łzy wzruszenia. Trafnym wyrazem uznania i podziękowania były słodkości rozdawane przez kochanych Seniorów. Następnie dzieci zostały zaproszone na obiad, a Babcie oraz Dziadkowie na przygotowany z tej okazji poczęstunek.

    W dalszej części tego miłego spotkania odbył się bal przebierańców prowadzony przez nauczycielki przedszkola. Najmłodsi przebrani w kolorowe stroje wcielali się w różne postacie bajkowe. Wśród uczestników balu były: księżniczki, wróżki, motylki, tygryski, czarownice, diabełki, myszki, królowie. Nie zabrakło też piratów, indianina, strażaka, policjanta, czy innych barwnych postaci.

    Dzieci wspaniale bawiły się i tańczyły przy rytmicznej muzyce, zachęcając do wspólnej zabawy zaproszonych przez siebie gości.

Podczas całej uroczystości na twarzach wszystkich gościł uśmiech oraz wzruszenie.

W przerwie przedszkolaki miały czas na słodki poczęstunek, a także na zrobienie zdjęć w karnawałowych przebraniach.

     Mamy nadzieję, że ten dzień na długo pozostanie w pamięci zarówno dzieci jak i dziadków.

 


Pierwszy dzień wiosny

 

21 marca 2013 obchodziliśmy w naszym ,,Bajkowym PrzedszkoluPIERWSZY DZIEŃ WIOSNY!

 

,,Cała sprawa Marzanny dawnych czasów sięga

i nie jeden kronikarz pisał o tym w księgach.

Sądzimy, że Marzanna to symbol zimy

bogini zła i śmierci, co całą przyrodę:

ziemię, rzeki i drzewa skuwa srogim lodem.

Ludzie tęskniąc do ciepła, chcąc się słońcem cieszyć,

przyjście wiosny jak mogli, pragnęli przyspieszyć.

Więc, gdy zima tajała, gdy spływały lody,

srogą zimę - Marzannę wrzucali do wody.

Stąd bierze swój początek panowie i panny

piękny zwyczaj ludowy -Topienie Marzanny."

 

                                                                               Wanda Chotomska

 

Rano dzieci wspólnie z Paniami przygotowały Marzannę - symbol zimy. Następnie rozśpiewanym i barwnym korowodem przeszliśmy okolicznymi ulicami nad pobliski staw, by powitać WIOSNĘ. Aby tradycji stało się zadość, po przemarszu i wyrecytowaniu wierszyków piękna Marzanna została uroczyście pożegnana - spalona przy śpiewie wiosennych piosenek.

Mamy nadzieję, że tym akcentem pomogliśmy zimie opuścić nas na dobre!

 

Pa, pa zimo!

 


Wyjazd na teatrzyk

Kontakty dzieci z żywym słowem, wprowadzanie ich w świat wartości, rozwijanie wyobraźni i wrażliwości estetycznej, wzbogacanie przeżyć i doświadczeń mają bardzo korzystny wpływ na ich wszechstronny rozwój.

W związku z tym postanowiłyśmy zabrać swoich podopiecznych do Samorządowego Centrum Kultury w Sędziszowie, w celu obejrzenia spektaklu teatralnego pt. ,,Niesforne Słoniątko”.

Już samo oczekiwanie na wyjazd pobudzało wyobraźnię dzieci, które coraz bardziej nie mogły doczekać się wycieczki.

 

W końcu 24.05.2013 r.  nadszedł upragniony dzień. Maluchy dzielnie maszerowały do autobusu szkolnego udostępnionego nieodpłatnie przez Pana Wójta Gminy Słupia - Krzysztofa Nowaka, za co serdecznie dziękujemy.

 Pan Adam Pośpiech zawiózł nas do Sędziszowa. Tam, wraz z dziećmi z pobliskich szkół i przedszkoli wytrwale czekaliśmy na bilety wstępu. Po czym zasiedliśmy na prawdziwej widowni.

 

Spektakl rozpoczął się o godzinie 1000 i został przedstawiony przez Teatr Lalki i Aktora ,,Kubuś” z Kielc.

Dla wielu dzieci był to pierwszy kontakt z prawdziwym teatrem – poznały zatem zasady właściwego zachowania się, starały się przełamać lęk przed nowym i nieznanym.  Po początkowej niepewności żywo reagowały na teksty płynące ze sceny.

Pełni wspaniałych, nowych przeżyć i emocji z uśmiechami na twarzach wracaliśmy do autobusu.

 

Później, już w przedszkolu, dzieci zasiadły przy stolikach ze swoimi plecakami, które kryły w sobie słodkości. Następnie wykonały rysunki związane z obejrzanym przedstawieniem i z radością w głosie wspominały ten magiczny dzień.


Dzień Mamy i Taty

 

„Mały człowieczek idzie w me ślady,
pyta o drogę, prosi o rady.
Zbłądzić nie mogę, choćby się chciało,
bo pójdzie za mną pewnie i śmiało.

Oczka swe ciągle na mnie obraca
i naśladuje, to jego praca.
Jestem wyrocznią i nie dam rady,
mały człowieczek, idzie w me ślady.

W wiosennym słońcu, w zimowym śniegu,
rzeźbi i tworzy w marszu i biegu,
na długie lata przyszłej dekady,
człowieczek, który idzie w me ślady.”

 

                                                                     John C. Maxwell - ,,Mały człowieczek”

 

Dnia 29.05.2013r. o godzinie 1300 w ,,Bajkowym Przedszkolu” odbyła się uroczystość z okazji Dnia Mamy i Taty. Na imprezę przybyli rodzice przedszkolaków, którzy najpierw mieli okazję obejrzeć występy swoich pociech. Po programie artystycznym, składającym się z wierszy, piosenek i układu tanecznego, dzieci wręczyły rodzicom upominki, które same wykonały. Były to piękne różowe serduszka wykonane z masy solnej, laurki, kwiaty…

W podziękowaniu za występy dzieci otrzymały słodkości zakupione przez rodziców. Natomiast na wszystkich gości czekał słodki poczęstunek – i tu podziękowania należą się mamom, które go przygotowały.

Uroczystość przebiegła w miłej i ciepłej atmosferze  i na pewno na długo zostanie w pamięci dzieci, a szczególnie rodziców.

Takie spotkania są okazją do bliższego poznania się, a także do wyrażania podziękowania za trud włożony w wychowanie swoich pociech. Z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca pracownice Przedszkola składają również wszystkim rodzicom najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz samych radosnych i niezapomnianych chwil w życiu.


DZIEŃ DZIECKA

Pomimo niesprzyjającej pogody za oknem w „Bajkowym Przedszkolu” Dzień Dziecka zorganizowany dnia 4 czerwca 2013r. był słoneczny i pełen uśmiechu. Dzień ten miał charakter pikniku rodzinnego.

 

Byli rodzice, dziadkowie, rodzeństwo… W tym ważnym dniu odwiedził nas także Przewodniczący Rady Gminy Słupia - Pan Marian Machnik, który nie zapomniał o święcie dzieciaczków i przyniósł ze sobą słodkości.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wpisów na listę obecności. Następnie został zrealizowany program przygotowany przez panią wychowawczynię -  Renatę Czajkowską. Był to konkurs. Rozegrane zostały konkurencje, w których brały udział dzieci wraz ze swoimi rodzicami. Należały do nich między innymi:

 • taniec ,,kolorowych rodzinek”,
 • taniec na gazecie,
 • wykonywanie piłek z gazet,
 • rzut ,,gazetową piłką” do kosza,
 • projektowanie strojów,
 • pokaz mody.

 

Komisja konkursowa w składzie: Renata Czajkowska, Magdalena Brzezińska i Marian Machnik miała trudne zadanie w ocenianiu poszczególnych konkurencji. Jednak poradziła sobie doskonale.

 

Wygranym zostały wręczone drobne nagrody. Przegranych w tym dniu nie było, ponieważ wszystkie dzieci otrzymały dodatkowo paczki ufundowane przez ,,Fundację z Uśmiechem”.

 

            Po wyczerpujących konkurencjach wszyscy udali się na poczęstunek przygotowany w międzyczasie przez rodziców, a mianowicie na kiełbaski z grilla.

 

Tego dnia wszystkim dopisywały humory – i tu właśnie sprawdziła się myśl Janusza Korczaka:

 

,,Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat”

 

Niestety ,,to co dobre szybko się kończy”… wiec i tym razem nie mogło być inaczej… Dzień Dziecka też szybko się skończył.


TEATRZYK

 

W dniu 07.06.2013 r. Dzieci z ,,Bajkowego Przedszkola” wraz z Panią wychowawczynią Renatą Czajkowską i opiekunką Katarzyną Bukowską, udały się do Świetlicy Wiejskiej w Słupi. Na miejsce atrakcji Wszyscy pojechali autokarem (udostępnionym przez Wójta Gminy Słupia -  Pana Krzysztofa Nowaka ).

 

Tam przywitała nas Pani bibliotekarka Małgorzata Radwan, na której to zaproszenie przybyliśmy na występ pt. ,,Z ekologii niech świat słynie”. Oczywiście nie byliśmy tam sami – towarzyszyli nam koledzy i koleżanki z pobliskich przedszkoli i szkół.

 

 Młodzi aktorzy z Teatru Edukacji i Profilaktyki MASKA z Krakowa zabawnie zobrazowali w jaki sposób należy dbać o środowisko naturalne. Dzieci dowiedziały się jak należy zachowywać się w lesie oraz uświadomiły sobie, że zwierzęta też czują. Uczestnictwo dzieci w przedstawieniu, wierszyki i pomoce dydaktyczne wykorzystane na scenie pomogły w łatwym przyswojeniu ważnych w dzisiejszych czasach zagadnień związanych z ekologią.

 

Pełni pozytywnych emocji wróciliśmy do naszego przedszkola.


ZAKOŃCZENIE ROKUY SZKOLNEGO 2012/2013

Dnia 28.06.2013r. w ,,Bajkowym Przedszkolu” odbyła się uroczysta akademia z okazji zakończenia roku szkolnego 2012/2013. Dzieci zaprezentowały swoim rodzicom program okolicznościowy, który zawierał wiersze i piosenki.

Po całym roku wytężonej zabawy i nauki przyszedł czas na uroczyste gratulacje i dyplomy. Każde dziecko otrzymało także pamiątkę – teczkę z własnymi pracami z całego roku szkolnego.

Pani wychowawczyni – Renata Czajkowska dziękowała dzieciom za miłą współpracę  oraz życzyła wszystkim wesołych, słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Rodzice w podziękowaniu za zaangażowanie w pracę przedszkola oraz ogromny trud włożony w edukację małych pociech wręczyli pracownicom przedszkola piękne kwiaty oraz słodkie upominki.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za wspólnie spędzony czas w przedszkolu, rodzicom za zaangażowanie. Dziękujemy za wspaniale miniony rok!

 


PASOWANIE NA PRZEDSZKOLAKA

23.10.2013r. w ,,Bajkowym Przedszkolu” w Sieńsku odbyło się pasowanie na przedszkolaka. Był to ważny dzień szczególnie dla tych dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy przekroczyły próg przedszkola. Istotnym był fakt, że to pierwszy publiczny występ.

Spośród zaproszonych gości swoją obecnością zaszczyciła nas jedynie Pani Wiceprezes ,,Fundacji z Uśmiechem” – Elżbieta Gołdyn, za co bardzo dziękujemy. Byli oczywiście rodzice oraz osoby bliskie dzieciom.

Spotkanie rozpoczęło się od części artystycznej. Zarówno starszaki jak i młodsze dzieci zaprezentowały swoje umiejętności. Jednak kandydaci na przedszkolaków musieli poddać się specjalnie przygotowanym dla nich zadaniom, z którymi świetnie sobie poradzili.

Goście z przyjemnością obejrzeli program artystyczny przygotowany przez dzieci i ich wychowawców.

Po zakończonej części artystycznej Pani Wiceprezes dokonała uroczystego pasowania ogromnym ołówkiem. Na pamiątkę każde dziecko otrzymało dyplom, medal i kredki. Prezenty dla wszystkich przedszkolaków w postaci kubków (z imieniem oraz postacią z bajki) oraz słodkości przygotowali także rodzice.

Wszystkim przedszkolakom gratulacje i życzenia sukcesów w przedszkolu złożyły Pani wychowawczyni – Renata Czajkowska oraz Pani Wiceprezes – Elżbieta Gołdyn.

Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem przygotowanym przez rodziców.

 

 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY RODZICOM ZA POMOC W ORGANIZACJI TEGO SPOTKANIA.


Wybierz poprzedni miesiąc wrzesień 2021 Wybierz następny miesiąc
PN WT ŚR CZ PT SB ND
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Produkcja i hosting: ZETO-RZESZÓW Strony www - Strony internetowe - Aplikacje internetowe - Sklepy internetowe - Portale korporacyjne
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.
[zamknij]